top
logo


Začetek Vaška skupnost Predstavitev K. O. ČREŠNJEVEC LETA 1830
K. O. ČREŠNJEVEC LETA 1830 PDF natisni E-pošta
Prispeval Danilo PLUT   
Nedelja, 19 Oktober 2014 20:59

Katastrska občina Črešnjevec 

(ARS, Cenilni operati za Kranjsko, N 111)

& 1  TOPOGRAFIJA:

Katastrska občina Črešnjevec leži eno miljo zahodno od Metlike in pol milje severno od sedeža okraja (v gradu) Krupa. Njena površina znaša 1474 oralov in 1410 kvadratnih sežnjev. V občini so kraji: Črešnjevec, Krvavčji Vrh, Hrib in Cerovec. Vsak zase je sklenjen in ima poldrugo uro do najbolj oddaljene ure.

Okrajna gosposka je Krupa, župnija in šola sta v Semiču, patronat nad njima pa ima komenda nemškega viteškega reda v Metliki.

 

& 2  MEJE:

Občina meji na severu na občino Sodji Vrh, na vzhodu na Lokvico, na jugu na Vinji Vrh in Dobravice in na zahodu na Štrekljevec.

& 3  PREBIVALSTVO:

Po rezultatih konskripcijske revizije iz leta 1830 ima občina naslednje prebivalstvo:

KRAJ

moški

ženske

skupaj

hiše

stanovanjske stranke

Črešnjevec

93

101

194

29

39

Krvavčji Vrh

78

84

162

26

35

Hrib

18

16

34

5

9

Cerovec

43

52

95

12

14

Skupaj

232

253

495

72

97

Od 97 stanovanjskih strank se jih 96 ukvarja s kmetijstvom, ena pa s kmetijstvom in obrtjo.

& 4   STANJE ŽIVINE:

Po začasnih podatkih in opravljenem štetju je stanje živine naslednje:

   120 volov, 40 krav, 30 glav mlade živine, 20 koz, 250 navadnih ovac in 20 prašičev.

& 5   REKE, POTOKI, RIBNIKI, JEZERA, MOČVIRJA:

V tej občini ni nobenih voda.

& 6   CESTE IN POTI:

V občini so le poljske, gozdne in vinogradniške komunikacijske poti, ki jih prebivalci vzdržujejo v slabem stanju.

& 7  TRŽIŠČA:

Najbližji tržni kraj je eno miljo oddaljeno mesto Metlika, kjer je tedenski sejem ob ponedeljkih. Poti iz občine do okrajne ceste so slabe, nato pa dobra.

& 8  KULTIVIRANA, NEIZRABLJENA IN NEUPORABNA ZEMLJIŠČA:

Kultivirana zemljišča v občini so naslednja:     

          

 

orali

kv. Sežnji

 

njive

261

370

 

travniki

118

449

 

vinogradi

75

967

 

visoki pašniki

360

863

 

visoki gozd

243

1253

 

nizki gozd

341

783

 

travniki s sadnim drevjem

27

228

 

skupaj

1428

113

= 969/1000

Neizrabljena zemljišča obsegajo obdelovalno površino

6

749

= 4/1000

Neuporabna zemljišča razen cerkva, cest in poti

39

879

= 27/1000

Celotna površina občine znaša

1474

141

 

& 12  OBLIKE ZEMLJIŠKE LASTNINE, ŠTEVILO GOSPODARSTEV:

V občini so rustikalna hišna zemljišča, med njimi nekaj malega presežnih/dodatnih zemljišč (Überland Grundstücke) brez hiše v obliki vinogradov in njiv.

Gospodarstva (Bestiftungen) so naslednja:

4 tričetrt zemljaki           od 14 do  17 oralov

24 polzemljakov             od  8 do 14 oralov

35 četrtzemljakov           od 5 do 10 oralov

3 osminozemljaki           od 2 do 5 oralov

7 kajžarjev                      od 1 do 3 orale

Zemljiški gosposki sta gospostvo Pobrežje in graščina Smuk, prav tako tudi desetinski in gorski gosposki.

& 13  HIŠE:

Stanovanjska in gospodarska poslopja so nasplošno nizka, brez nadstropja, večinoma iz lesa in kriza s slamo ter v srednje dobrem stanju. Ena hiša je zavarovana.

& 14  INDUSTRIJSKA OBRT:

V tej občini je ni.

Podpisniki protokola  Črešnjevec, 28. 2. 1830:

Vincenc Globočnik, poslovodeči uradnik davčne okrajne gosposke Krupa

Odborniki (vsi nepismeni in samo podkrižani): občinski rihtar Matija Plut, Janez Plut, Marko Plut, Matija Plut, Martin Plut, Jakob Kambič in Matija Kambič.

Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 06 April 2015 22:05
 

bottom
top

Prijava uporabnikaPrisotni na strani

Prisotni 18 gostov .

Točen čas

Statistika obiskov

Obiskov [+/-]
Danes:
Včeraj:
Predvčerajšnjim:
44
266
97

+169
Ta mesec:
Prejšnji mesec:
Pred tremi meseci:
1834
4341
5271

-930

Povprečno na dan
Ta mesec:
Prejšnji mesec:
Pred tremi meseci:
166.7
144.7
175.7
+22
-31

Skupaj
Od 12.11.2009 410 499

bottom

© 2009 Vse pravice pridržane